Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv řízení křižovatky na nehodovost provozu 

   Author: Steiner Ondřej; Supervisor: Slabý Petr; Opponent: Ambros Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Diplomová práce se zabývá vlivem řízení křižovatky na nehodovost provozu se zaměřením na úrovňové křižovatky. Hlavní důraz je kladen na porovnání nehodovosti a zranění mezi křižovatkami se světelným signalizačním zařízením ...