Now showing items 1-2 of 2

  • Degradační modely vozovky a stanovení odolnosti proti trvalým deformacím 

   Author: Fazekas Karel; Supervisor: Žák Josef; Opponent: Vavřička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-04)
   Tato diplomová práce je zaměřená na popis viskoelastického chování netuhé vozovky, teoretické principy a návrhové metody používané v České republice a zahraničí. V práci jsou popsány obecné metody výzkumu viskoelastických ...
  • Zkouška pojíždění kolem 

   Author: Žák Josef; Supervisor: Vacín Otakar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)