Now showing items 10-29 of 163

   Subject
   aramidová vlákna [1]
   areal reinforcing [1]
   asfaltobeton [1]
   Asfaltová směs pro ultratenké vrstvy (AUTL) [1]
   asfaltová směs, přísady snižující viskozitu, syntetické vosky, R-materiál, rejuvenátory, modul tuhosti, odolnosti proti účinkům vody, odolnosti proti šíření trhliny [1]
   Asfaltová směs, SMA, R-materiál, recyklace, recyklace za horka na obalovně [1]
   Asfaltová směsi RBL, asfaltová směsi VMT, zvýšený obsah asfaltového pojiva, modifikované asfaltové pojivo, příčný tah, modul tuhosti, odolnost vůči šíření trhlin, citlivost vůči účinkům vody, odolnost vůči vzniku trvalých deformací, tah za ohybu, relaxace asfaltových směsí, tenké obrusné vrstvy, asfaltové směsi s vlákny, výpočet konstrukce vozovky [1]
   asfaltové směsi [1]
   asphalt concrete [1]
   asphalt mixes [1]
   Asphalt mixture for Ultra-Thin Layer (AUTL) [1]
   Asphalt mixture, SMA, R-material, recycling, hot off site recycling [1]
   Asphalt mixture, viscosity reducing additives, synthetic waxes, reclaimed asphalt, rejuvenators, stiffness modulus, water susceptibility, cracks propagation in the low temperature range [1]
   Benešov,přeložka,rekonstrukce,zvýšení bezpečnosti,územní plán [1]
   Benešov,road relocation,reconstruction,increased safety,local development plan [1]
   Bezděčín,D10,Mimoúrovňová křižovatka Bezděčín,silnice I/16,silnice I/38, silnice II/610 [1]
   Bezděčín,D10,Road flyover,road I/16, road I/38, road II/610 [1]
   bicycle, bike, rack, parking, station, bikesharing, public bicycle sharing [1]
   Bus rapid transit, BRT, BHLS, metrobus, BRT Standard [1]
   Bypass, National road, crossroads, relocation,modernization [1]