Now showing items 56-75 of 163

   Subject
   Křižovatka,dálnice,ČSPHM,podjezd,silnice III. třídy,doprava [1]
   Local comunication,traffic fluency,bus stop,parking bay [1]
   Long-Life Pavement concept,Perpetual Pavement concept,fatigue endurance limit,design method from TP 170,analysis of indirect tensile stiffness modulus,analysis of indirect tensile strength,crack propagation by semi-circular bending test,wheel tracking,analysis of flexural strength [1]
   mechanical properties [1]
   mechanické vlastnosti [1]
   mimoúrovňová křižovatka,Běchovice,přeložka silnice,styková křižovatka,územní plán [1]
   mimoúrovňová křižovatka,styková křižovatka,silnice I. třídy,směrové řešení,výškové řešení,odvodnění,návrhová rychlost,intenzita dopravy,dopravní značení,cyklisté,přechod pro chodce,signální pás,varovný pás [1]
   Místní komunikace,plynulost dopravy,autobusové zastávky,parkovací záliv [1]
   Namflex [1]
   návrh asfaltových směsí [1]
   Nízkoteplotní asfaltová směs,nízkoteplotní přísady,zpěněný asfalt,R-materiál,rejuvenátor [1]
   Obchvat, silnice I. třídy, křižovatka, přeložka,modernizace [1]
   obchvat,Černuc,varianty,směrové a výškové řešení [1]
   obchvat,Kojetín,vysokorychlostní železnice,mimoúrovňová křížení,přeložka [1]
   Obchvat,přeložka trasy,variantní řešení,zlepšení dopravy v centru města [1]
   Obchvat,silnice I. třídy,plavební kanál Dunaj-Odra-Labe,úrovňová křižovatka,mimoúrovňová křižovatka,okružní křižovatka [1]
   Obchvat,směrové a výškové řešení,extravilán,Rakovník,studie [1]
   obchvat,Tábor,trasa,varianty,směrové řešení,výškové řešení [1]
   odolnost proti působení vody [1]
   odolnost proti tvorbě trvalých deformací [1]