Now showing items 1-1 of 1

  • Technická studie obchvatu I/19 města Chýnov 

   Author: Březinová Ivana; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Hruška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   Předmětem této bakalářské práce je projekt obchvatu města Chýnov na silnici I/19. Tato práce je rozdělena na dvě části. V první části je proveden návrh formou vyhledávací studie ve třech variantách, včetně jejich vyhodnocení. ...