Zobrazují se záznamy 93-112 z 118

   Klíčové slovo
   silnice,přeložka,obchvat,křižovatka,Stará boleslav [1]
   Silniční trasa, studie, varianty, terén, zájmové území, multikriteriální hodnocení [1]
   Silniční zemní těleso, násyp, zářez, nestandardní řešení [1]
   Stiffness modulus, tensile test in a cross on the reels, to test four-point bending beams [1]
   Street layout,local road,bus stop,level crossing,roundabout,parking lot,barrier-free access,pavements,entrances [1]
   Stretching city roads,width configuration,traffic calming [1]
   studie, obec, pozemní komunikace, doprava, dopravní zklidnění [1]
   study, village, ground communication, traffic, traffic calming [1]
   Tenké asfaltové vrstvy,polymerem modifikovaný asfalt,asfaltové pojivo modifikované pryží,asfaltová směs pro ultratenké asfaltové vrstvy (UTLAC),měkká asfaltová směs,nízkohlučný SMA,směs typu BBTM,nízkohlučná směs typu AC,funkční zkoušky [1]
   The present bachelor thesis focuses on the project of the northern part of the bypass of the township Úlibice on the road I/16 as part of the future motorway D35. The conception is realised in the form of a location study in three variants including their evaluation and subsequent compiling the final variant on the level of the documentation for territorial proceedings. [1]
   Thin asphalt layers,polymer modified bituminous binders,crumb rubber modified bituminous binders,ultra-thin layer of asphalt concrete (UTLAC),soft asphalt,noise reducing SMA,BBTM mixture,noise reducing AC mixture,performance tests [1]
   through road, reconstruction, alternative solutions, increased safety, traffic calming [1]
   through road, reconstruction, traffic calming, increased safety, variant solution [1]
   Traffic calming,traffic flow,divide islet,bus stop,parking [1]
   traffic solution, local communications, stationary traffic, traffic calming, Prague 9 [1]
   Traffic solution, local roads, safety, bus stop, level crossroad, roundabout [1]
   traffic solution, traffic calming, modern forms of traffic calming, zone with traffic restrictions, junction area [1]
   traffic solutions, capacity, Argentinska street, width layout, city boulevard [1]
   traffic solutions, road of I. class, local roads, traffic tranquility, traffic fluency, intersection, traffic junction, pavements, bus stops [1]
   Transport solution,traffic calming,residential area,30 km/h zone [1]