Zobrazují se záznamy 49-68 z 78

   Klíčové slovo
   Reconstruction, local road area, parking place, speed bumps, increase traffic safety [1]
   Rekonstrukce, prostor místní komunikace, parkovací stání, zpomalovací práh, zvýšení bezpečnosti [1]
   Relocation, route, study, variants, area of interest [1]
   Road earthworks, embankment, notch, non-standard solution [1]
   road safety, accident statictics, distance between vehicles [1]
   road,relocation,bypass,junction [1]
   Roundabout, crossroads, intersection, T junction, local communications, bus stop [1]
   Route, study, variants, terrain, area of interest, multi-criteria evaluation [1]
   Runway, airport, version, length, aircraft, direction, pavement [1]
   Runway, letiště, varianta, délka, letoun, směr, vozovka [1]
   silnice,přeložka,obchvat,křižovatka,Stará boleslav [1]
   Silniční trasa, studie, varianty, terén, zájmové území, multikriteriální hodnocení [1]
   Silniční zemní těleso, násyp, zářez, nestandardní řešení [1]
   Stiffness modulus, tensile test in a cross on the reels, to test four-point bending beams [1]
   studie, obec, pozemní komunikace, doprava, dopravní zklidnění [1]
   study, village, ground communication, traffic, traffic calming [1]
   The present bachelor thesis focuses on the project of the northern part of the bypass of the township Úlibice on the road I/16 as part of the future motorway D35. The conception is realised in the form of a location study in three variants including their evaluation and subsequent compiling the final variant on the level of the documentation for territorial proceedings. [1]
   through road, reconstruction, alternative solutions, increased safety, traffic calming [1]
   through road, reconstruction, traffic calming, increased safety, variant solution [1]
   traffic solution, local communications, stationary traffic, traffic calming, Prague 9 [1]