Zobrazují se záznamy 17-36 z 96

   Klíčové slovo
   Chrášťany,Chýně,Zličín,komunikace,obchvat,přeložka silnice,jednopruhová okružní křižovatka,styková křižovatka,rekonstrukce [1]
   Chrášťany,Chýně,Zličín,roads,bypass,relocation of the road,roundabout,intercestion,reconstruction [1]
   Compaction of asphalt mixes, rate of compaction, finisher, machine roller, rigidity modulus, Marshalls´ tamper. [1]
   Compaction, compactibilty, parameter of compactibility, compaction machines, Marshall´s tamper, gyratory [1]
   Crossroads, nationalroad, capacity, traffic [1]
   Crosswalk, Security, Incidents on crosswalks, People with specific requisites, Budget [1]
   Dolní Břežany,bypass,studie,variant solution [1]
   Dolní Břežany,obchvat,studie,variantní řešení [1]
   dopravní nehodovost chodců na přechodu, analýza nehodovosti, relativní nehodovost, hustota nehod, lineární regrese, přechody pro chodce, křižovatka [1]
   dopravní řešení, kapacita, Argentinská ulice, šířkové uspořádání, městský bulvár [1]
   dopravní řešení, místní komunikace, doprava v klidu, zklidnění dopravy, Praha 9 [1]
   dopravní řešení, místní komunikace, zklidnění průtahu obcí, bezpečnost, autobusová zastávka, úrovňová křižovatka, okružní křižovatka [1]
   dopravní řešení, silnice I. třídy, místní komunikace, zklidnění dopravy, plynulost dopravy, průsečná křižovatka, okružní křižovatka, styková křižovatka, chodníky, autobusové zastávky [1]
   dopravní řešení, zklidnění dopravy, pěší zóna, úprava křižovatek [1]
   dopravní řešení, zklidňování dopravy, moderní prvky zklidňování dopravy, zóna s dopravním omezením, křižovatková plocha [1]
   dopravní řešení,zklidnění dopravy,obytná zóna,zóna 30 [1]
   fibres in asphalt mixes, Namflex fibre, Bitustring, reinforcement of pavement, reinforcement of asphalt layer, pavement lifetime, asphalt mixture, asphalt mix, test specimens, bulk density, stiffness module, tensile strength, resistance to permanent deformation, water resistance, frost resistance, bending strength, asphalt mixes relaxation [1]
   Hluk v automobilové dopravě,měření hlukové zátěže ,SPB,CPB,CPX,akusticky pohltivé asfaltové obrusné vrstvy ,PA,SMA NH,BBTM,Viaphone,čištění a údržba nízkohlučných asfaltových povrchů [1]
   intersection, roundabout, reconstruction, analysis, variants [1]
   intersection,safety,Prague 6,traffic calming,BESIP,traffic assessment [1]