Now showing items 1-1 of 1

    • Využití vláknobetonu pro primární ostění tunelu Považský Chlmec 

      Author: Baláž Martin; Supervisor: Hilar Matouš; Opponent: Růžička Pavel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
      Obsahem této diplomové práce je posouzení možnosti využití stříkaného vláknobetonu pro primární ostění dálničního tunelu Považský Chlmec a porovnání alternativního návrhu s realizovaným standardním řešením. Součástí práce ...