Now showing items 1-2 of 2

  • Materiálové charakteristiky elektrárenského popílku vyztuženého rozptýlenými vlákny 

   Author: Škara Vojtěch; Supervisor: Jirásko Daniel; Opponent: Vaníček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-06)
   Práce zkoumá zeminové kompozity, tedy zeminy s příměsí umělých náhodně rozptýlených výztužných elementů. V úvodní fázi je uvedena motivace pro využití takto zlepšených zemin a možnosti jejich uplatnění. Uvedena je rešerše ...
  • Zhodnocení stavu a návrh rekonstrukce rybniční sítě Blatenska 

   Author: Škorpilová Tereza; Supervisor: Vaníček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)