Now showing items 1-1 of 1

  • Alternatívny návrh zaistenia stavebnej jamy pre stavbu ÚČOV Praha 

   Author: Klempová Natália; Supervisor: Černá Vydrová Linda; Opponent: Šmejkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Predmetom práce je porovnanie návrhu zaistenia stavebnej jamy navrhnutého pre stavbu ÚČOV - Nová vodná linka s alternatívnym návrhom, ktorý bude v tejto práci spracovaný. Na začiatku je predstavený návrh zaistenia stavebnej ...