Now showing items 1-1 of 1

  • Stavební jáma pro stanici metra Nemocnice Motol 

   Author: Beneš Ondřej; Supervisor: Masopust Jan; Opponent: Nosek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Autor zpracoval bakalářskou práci, která se zabývá stavební jámou a jejího řešení. Práce je tvořena geologií, geotechnikou a statikou nosných konstrukcí. Na začátku je vysvětlena geologie daného místa budoucího staveniště ...