Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv průzkumné štoly na ražbu podzemního díla 

   Author: Marek Podzemský; Supervisor: Butovič Alexandr; Opponent: Chmelař Radovan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Bakalářská práce se bude zabývat problematikou realizace průzkumných štol jako nejpodrobnějšího způsobu získání informací o geologických a hydrogeologických podmínkách v trase budoucích tunelů.