Now showing items 1-1 of 1

  • Konstrukce hangáru pro dvě velkokapacitní letadla 

   Author: Miroslav Čáp; Supervisor: Macháček Josef; Opponent: Bodnár Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Předmětem diplomové práce je návrh hlavních nosných prvků nadvratové části konstrukce dvoulodního hangáru pro dvě velkokapacitní letadla typu Boeing 747. Půdorysné rozměry konstrukce jsou 167,2 × 105m, výška 47,5m. Hlavní ...