Now showing items 1-1 of 1

  • Lepené spoje pro konstrukce ze skla 

   Author: Eliška Kubíková; Supervisor: Eliášová Martina; Opponent: Rybín Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-11)
   Tato diplomová práce popisuje využití lepených spojů ve stavebnictví, jejich návrh a chování v závislosti na tloušťce lepidla. Experimentální část se zaměřuje na ověření dvou typů polyuretanových lepidel, SikaFast - 5215 ...