Now showing items 1-3 of 3

  • Dřevěná konstrukce zastřešení zimního stadionu 

   Author: Jan Machovec; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Šťastný Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-13)
   Diplomová práce je zaměřena na návrh nosných prvků a vybraných detailů dřevěné konstrukce zastřešení zimního stadionu. Zimní stadion se bude nacházet ve městě Písek v jižních Čechách. Hlavním nosným prvkem haly je trojkloubový ...
  • Trojlodní průmyslová hala s jeřáby 

   Author: Václav Klásek; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Svoboda Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-11)
   Diplomová práce obsahuje návrh nosné ocelové konstrukce trojlodní průmyslové haly. V každé lodi haly je navrhnut mostový jeřáb s nosností 20 tun. Jednotlivé trakty haly jsou totožného rozpětí 22,5 m a délky 64 m. V rámci ...
  • Truck servis 

   Author: Jakub Fribert; Supervisor: Eliášová Martina; Opponent: Honsejk Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-08)
   Tématem diplomové práce je statické a konstrukční řešení ocelové jeřábové haly ve Zbuzanech u Prahy. Výsledná varianta konstrukčního řešení ocelové konstrukce byla vybrána na základě posouzení předběžných variant. Pro ...