Now showing items 1-1 of 1

  • Modelování spoje dřevěných konstrukcí s vloženou ocelovou deskou za požáru 

   Author: Jaroslav Zeman; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Hejhalová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Práce je zaměřena na chování spoje dřevěných konstrukcí s vloženou ocelovou deskou za požáru. Součástí práce je analytický model pro výpočet únosnosti spoje vystaveného teplotě podle normové teplotní křivky. Model je založen ...