Now showing items 1-1 of 1

  • Stěna ze skleněných cihel při požáru 

   Author: Šplíchalová Lenka; Supervisor: Sokol Zdeněk; Opponent: Vyštajnová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Diplomová práce je zaměřena na výzkum vlastností stěny ze skleněných cihel při požáru. V první, teoretické části jsou popsány zejména druhy stavebních skel, jejich výroba, možnosti jejich použití a také obecné vlastnosti ...