Now showing items 1-1 of 1

  • Administrativní budova 

   Author: Janouch Petr; Supervisor: Jára Robert; Opponent: Jirka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   V diplomové práci se autor zabývá dvěma alternativními návrhy nosné konstrukce administrativní budovy a konceptem požárně bezpečnostního řešení. Alternativy návrhu se liší typem použité stropní konstrukce. Cílem této práce ...