Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh ocelové rozhledny s větrnou turbínou se svislou osou. 

   Author: Michal Nečas; Supervisor: Jára Robert; Opponent: Seifert Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-08)
   Práce pojednává o návrhu větrné elektrárny se svislou osou umístěné na konstrukci vyhlídkové věže. V první části je zmíněno využití numerického modelování pro výpočet zatížení na konstrukci a lopatky turbíny. Ve druhé části ...