Zobrazují se záznamy 1-20 z 468

  • Bytový dům 

   Autor: Vít Střelka; Vedoucí práce: Kuklíková Anna; Oponent práce: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-03)
   Bakalářská práce se zaměřuje na návrh dřevěného, bytového domu se čtyřmi nadzemními podlažími. Jedná se o bytový dům ze systému české firmy Novatop, která se specializuje na dřevěné konstrukce na bázi křížem lepeného dřeva. ...
  • Výrobní hala s administrativním zázemím 

   Autor: Jiří Šergl; Vedoucí práce: Kuklíková Anna; Oponent práce: Červený Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-03)
   Cílem bakalářské práce je statické navržení a posouzení nosných prvků, vypracování projektové dokumentace a detailního řešení dle zadaného rozsahu. Výrobní hala je obdélníkového tvaru o půdorysných rozměrech 35,5 x 16,5 ...
  • Ocelová konstrukce skladištní haly 

   Autor: Aleš Chovanec; Vedoucí práce: Jandera Michal; Oponent práce: Mareš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-03)
   Bakalářská práce je zaměřena na návrh nosné konstrukce ocelové skladištní haly v Plzni. Hala je rozdělena na skladovací a administrativní část. Statický výpočet obsahuje výpočet zatížení, návrh střešního a obvodového pláště, ...
  • Mateřská škola 

   Autor: Pavel Sucharda; Vedoucí práce: Kuklíková Anna; Oponent práce: Šebek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-03)
   Cílem bakalářské práce „Mateřská škola“ je statické návrh a posouzení nosných prvků, dále vypracování projektové dokumentace a detailního řešení dle zadaného rozsahu. Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt, který ...
  • Ocelová konstrukce tělocvičny 

   Autor: Šimon Povolný; Vedoucí práce: Jandera Michal; Oponent práce: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-03)
   Cílem bakalářské práce byl komplexní návrh ocelové konstrukce tělocvičny se zázemím. Nejprve byly navrženy vodorovné nosné prvky, dále svislé nosné prvky, následně byla navržena ztužidla a na závěr byly navrženy spoje. ...
  • Autobusové nádraží 

   Autor: Dominika Machačová; Vedoucí práce: Eliášová Martina; Oponent práce: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá statickým a konstrukčním řešením ocelového autobusového nádraží. V této práci je obsaženo podrobné statické posouzení konstrukce haly a vybraných detailů. Konstrukce se skládá ze dvou částí ...
  • MŠ a ZŠ Magic Hill v Říčanech u Prahy 

   Autor: Thu Linh Hoang; Vedoucí práce: Sokol Zdeněk; Oponent práce: Cábová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-02)
   Tato bakalářská práce je rozdělená ze dvou hlavních částí. První část obsahuje návrh a posouzení vybraných prvků konstrukce školy za pokojové teploty a poté za zvýšené teploty, druhá zjednodušené požárně bezpečnostní řešení.
  • Návrh ocelové konstrukce sportovní haly Pouchov 

   Autor: Adam Habětínek; Vedoucí práce: Cábová Kamila; Oponent práce: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-02)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem sportovní haly v obci Pouchov. Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části je zpracováno částečné požárně bezpečnostní řešení stavby, kde je stanovena požadovaná požární odolnost ...
  • Návrh dřevěné konstrukce administrativního objektu 

   Autor: Lucie Bolková; Vedoucí práce: Velebil Lukáš; Oponent práce: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dřevěné nosné konstrukce administrativní budovy v Hořicích a následně vypracováním požárně bezpečnostního řešení dané stavby. Práci tvoří dvě hlavní části – projektová dokumentace v ...
  • Rekonstrukce železničního mostu v Chomutově 

   Autor: Jaroslav Pajdučák; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Rotter Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
   Předmětem bakalářské práce je zpracování rekonstrukce integrovaného železničního mostu v Chomutově. Vodorovnou nosnou konstrukci tvoří zabetonované ocelové nosníky proměnné tloušťky. Celkem se na mostě nachází 2 x 7 ...
  • Posouzení interakce most - kolej na mostě metra Stodůlky 

   Autor: Josef Bis; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
   Cílem této bakalářské práce je posouzení možnosti zřízení bezstykové koleje přes most metra Stodůlky. Pro výpočet je třeba vytvořit numerický 3D model s interakčními parametry co nejblíže reálnému stavu. Součástí této práce ...
  • Návrh požárního schodiště 

   Autor: Aleksandra Ivanova; Vedoucí práce: Dolejš Jakub; Oponent práce: Cábová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením požárního schodiště. Jedná se o samostatně stojící venkovní schodiště s úrovní horní podesty +4,500 m nad okolním terénem. Jako konstrukční materiál byla použita ocel S 355 ...
  • Prohlídka a zatížitelnost mostu na Císařskou louku 

   Autor: Jakub Štěpán; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Stančík Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
   Předmětem této bakalářské práce je provedení prohlídky a stanovení zatížitelnosti současné mostní konstrukce. Jedná se o most pozemní komunikace nacházející se v Praze, který spojuje Smíchovské nábřeží s ostrovem Císařská ...
  • Prohlídka lávky v Plzni 

   Autor: František Bajer; Vedoucí práce: Dolejš Jakub; Oponent práce: Ryjáček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
   Bakalářská práce se zabývá prohlídkou Lochotínské lávky v Plzni. Prohlídka byla zaměřena na pochopení statického působení konstrukce a na změření základních rozměrů jednotlivých nosných prvků. Pozornost byla též věnována ...
  • Prohlídka a přechodnost železničního mostu v km 15,037, TU0101 

   Autor: Pavla Fialová; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Stančík Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Tato bakalářské práce se zabývá prohlídkou a stanovením zatížitelnosti a přechodnosti stávajícího ocelového mostu. Jedná se o železniční nadjezd nacházející se u stanice Hostivice, který je tvořen sedmi nýtovanými trámovými ...
  • Bytový dům U Botiče 

   Autor: Matyáš Zakouřil; Vedoucí práce: Wald František; Oponent práce: Cábová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část obsahuje požárně bezpečnostní řešení spolu s výkresy. Druhá část obsahuje několik návrhů a posouzení ocelových částí stavby, mostku a balkónu. Návrhy jsou v různých ...
  • Galérie kubizmu 

   Autor: Lukáš Hrdý; Vedoucí práce: Wald František; Oponent práce: Hřebenářová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Bakalářská práce se skládá ze tří částí. První z nich tvoří požárně bezpečnostní řešení zadané stavby (galérii). Druhá část obsahuje návrh a posouzení vybraných částí za pokojové teploty. Třetí část zahrnuje posouzení ...
  • Lávka v Plzni 

   Autor: Tomáš Pintíř; Vedoucí práce: Dolejš Jakub; Oponent práce: Ryjáček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Předmětem bakalářské práce je návrh a posouzení dřevěné lávky přes řeku Mži v obci Radčice. Cílem práce je návrh nové lávky. Navržená lávka slouží pro cyklisty a pěší. Návrh je dále podmíněn jejím začleněním do krajiny. ...
  • Sportovní hala Kotlářka 

   Autor: Jakub Fribert; Vedoucí práce: Eliášová Martina; Oponent práce: Židlický Břetislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Tématem bakalářské práce je statické a konstrukční řešení ocelové sportovní haly v Praze. V první fázi bylo předběžně spočteno vícero konstrukčních variant, z nichž byla vybrána právě jedna. Pro vybraný obloukový vazník ...
  • Možnosti detekce poškození předpínací výztuže metodou MMM 

   Autor: Tomáš Dejmek; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Rotter Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Obsahem této práce je shrnutí problematiky koroze předpínacích lan v předpjatém betonu a navržení experimentu pro novou nedestruktivní metodu zjišťování poškození předpínacích lan. Tato metoda je založena na magnetické ...