Now showing items 21-40 of 468

  • Sporthotel Divoká Šárka 

   Author: Jaroslav Zeman; Supervisor: Wald František; Opponent: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Tato bakalářská práce se skládá ze tří částí. První částí je zadání bakalářské práce včetně výkresové dokumentace a stavební revize objektu s vyznačením změn ve výkresech jednotlivých podlaží. Nejdůležitější částí bakalářské ...
  • Konstrukce prostorové obloukové jednopodlažní haly 

   Author: Jean Philippe Cam; Supervisor: Mareš Jiří; Opponent: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabívá návrhovou studií a statickou analýzou sřešní konstrukce s použitím obloukových prolamovaných nosníků. Struktura má rozměry 30 m x 30 m, je lokalizovaná v Liberci, a stojí na čtyřech sloupech. ...
  • Bytový dům Terronská 

   Author: Petr Bittermann; Supervisor: Wald František; Opponent: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Bakalářská práce se skládá ze dvou částí a je zaměřená na požárně bezpečnostní řešení, návrh za běžné a zvýšené teploty prvku bytového domu s komerční plochou v ulici Terronská. První část obsahuje požárně bezpečnostní ...
  • Bytový dům Terronská 

   Author: Diana Vnenková; Supervisor: Kuklík Petr; Opponent: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Bakalářská práce se skládá ze 2 částí. První část tvoří částečné požárně bezpečnostní řešení bytové stavby a znázornění konstrukčních změn. Druhá část zahrnuje návrh a posouzení vybraných prvků za běžné teploty a při požáru.
  • Ocelová konstrukce tenisové haly 

   Author: Vojtěch Rataj; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Mareš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Tématem této bakalářské práce je návrh nosné ocelové konstrukce tenisové haly. Část zázemí není předmětem této práce, je řešena pouze část tenisového kurtu. Obsahem je návrh a posouzení hlavní rámové vazby, štítové stěny, ...
  • Návrh dřevěné nosné konstrukce výrobní haly Jägermeister 

   Author: Tomáš Pohanka; Supervisor: Mikeš Karel; Opponent: Velebil Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tématem této bakalářské práce je návrh hlavních nosných prvků a vybraných detailů dřevěné konstrukce výrobní haly. Hlavní částí práce je statický výpočet a výkresová dokumentace nosných konstrukcí, včetně vybraných ...
  • Administrativní budova 

   Author: Pavel Tlamsa; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Tyrová Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Cílem bakalářské práce "Administrativní budova" je statické navržení a posouzení nosných prvků objektu, dále vypracování projektové dokumentace a detailního řešení dle zadaného rozsahu. Objekt je navrhován jako lehký dřevěný ...
  • Sportovní hala 

   Author: Alexey Lunev; Supervisor: Kuklík Petr; Opponent: Hataj Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Bakalářská práce se zaměřuje na návrh konstrukce trojkloubové rámové sportovní haly pro tenis. Bakalářská práce se skládá z statické části, výkresové dokumentace a technické zprávy. Statická část obsahuje výpočty jednotlivých ...
  • Tenisová hala 

   Author: Tomáš Čabrádek; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Jára Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Bakalářská práce s názvem "Tenisová hala" se zabývá návrhem nosné konstrukce trojkloubové obloukové haly z lepeného lamelového dřeva v obci Břve. Práce obsahuje statický výpočet, výkresovou dokumentaci, technickou zprávu ...
  • Dřevěná konstrukce penzionu 

   Author: Ondřej Fencl; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na vyhotovení projektové dokumentace horského penzionu na úrovni stavebního povolení. Výkresová část je podložena statickým výpočtem s návrhem všech konstrukčních prvků a technickou zprávou. ...
  • Tenisová hala 

   Author: Jan Koudelka; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Cílem bakalářské práce bylo navrhnout konstrukci dřevěné tenisové haly. Byla zvolena trojkloubová oblouková konstrukce z lepeného lamelového dřeva. Rozpětí oblouku bylo navrhnuto 44 m, vzepětí 10 m a osová vzdálenost ...
  • Dřevěné kostely 

   Author: Simona Lorencová; Supervisor: Kuklík Petr; Opponent: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Zadáním bakalářské práce jsou dřevěné kostely. V první části je shrnuto dřevo jako stavební a konstrukční materiál, historie používání dřeva, jeho vlastnosti a jeho výskyt na území České republiky. Druhá část je zaměřena ...
  • Penzion 

   Author: Jan Švamberk; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh objektu penzionu o třech podlaží se zaměřením na statickou část dřevěných konstrukcí. Budova je navržena jako dřevostavba s použitým systémem "Two by Four", v České republice známý ...
  • Návrh dřevěné nosné konstrukce jezdecké haly 

   Author: Václav Černý; Supervisor: Mikeš Karel; Opponent: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Bakalářská práce se zaměřuje na návrh nosné konstrukce jezdecké haly. Závěrečná práce je složena ze dvou hlavních částí. Statické části a výkresové dokumentace včetně vybraných konstrukčních detailů. Statická část se ...
  • Mateřská škola 

   Author: Adam Koudelka; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Předmětem této bakalářské práce je projekt mateřské školy vystavěné ve stylu dřevostavby. Jako konstrukční systém byl použit lehký skelet v kombinaci s rámovou konstrukcí. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny z dřevěných ...
  • Jízdárna 

   Author: Markéta Jandová; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Červený Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tématem bakalářské práce je návrh konstrukce zastřešení kruhového halového objektu jako jízdárny se stájemi a zázemím. Bakalářská práce se skládá ze statické a výkresové části, které doplňují fotografie 3D modelu. Statická ...
  • Prohlídka a přechodnost železničního mostu "Berounský drncák" 

   Author: Luongová Ngoc Anh; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Rotter Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-11)
   Předmětem této bakalářské práce je podrobná prohlídka a přepočet stávajícího železničního mostu v Praze-Zbraslav. Při podrobné prohlídce byl ověřen skutečný stav mostního objektu. Podle zjištěných skutečností byl vyhodnocen ...
  • Výrobní hala Jägermeister 

   Author: Kovář Ondřej; Supervisor: Mikeš Karel; Opponent: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Tato bakalářská práce řeší problematiku navrhování nosných konstrukcí hal z lepeného lamelového dřeva. V práci jsou obsaženy všeobecné informace o technologii výroby, vlastnostech a výhodách využití lepeného lamelového ...
  • Zastřešení konstrukce bazénu 

   Author: Růtová Kateřina; Supervisor: Mikeš Karel; Opponent: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh hlavních nosných prvků a vybraných spojů konstrukce zastřešení haly bazénu Rebstockbad nacházející se ve Frankfurtu na Mohanem. Hlavní nosná konstrukce je tvořena prostorovými ...
  • Zastřešení hypermarketu 

   Author: Kulhánek Lukáš; Supervisor: Macháček Josef; Opponent: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Předmětem bakalářské práce je návrh ocelové konstrukce zastřešení hypermarketu ve zvolené lokalitě o rozpětí 70 m a délce 60 m. Další podmínkou návrhu je světlost 5 m a umístění středového sloupu v polovině rozpětí. Na ...