Now showing items 1-1 of 1

  • Prohlídka a přechodnost železničního mostu "Pod kolem" 

   Author: Legner Štěpán; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Bakalářská práce je věnována popisu technického a konstrukčního řešení hlavní nosné konstrukce ocelového železničního jednokolejového mostu, složené ze dvou prostě uložených ocelových plnostěnných nýtovaných nosníků a z ...