Now showing items 1-20 of 44

  • Dřevěná lávka v Praze - Uhříněvsi 

   Author: Čáp Miroslav; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Jára Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Předmětem bakalářské práce byl návrh a posouzení nové dřevěné lávky pro pěší a cyklisty na místě stávající lávky sloužící pouze pro pěší dopravu. Nový návrh byl inspirován prohlídkou stávající konstrukce, která však není ...
  • Esej - konstrukční systémy rozhleden 

   Author: Sviták Petr; Supervisor: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Horská chata v Krkonoších 

   Author: Fiala Tomáš; Supervisor: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kids Centre in Olomouc 

   Author: Spyrou Constantina; Supervisor: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Konstrukce střešní nástavby v Karlových Varech 

   Author: Macasová Alena; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Předmětem návrhu je dvoupatrová ocelová skeletová nástavba stávajícího panelového domu v Karlových Varech. Strop prvního řešeného podlaží je navržen jako spřažená ocelobetonová konstrukce. Střecha je tvořena trubkovým ...
  • Lávka pro chodce přes Lužnici 

   Author: Drábek Vojtěch; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Rotter Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Projekt bakalářské práce se zabývá návrhem lávky ve městě Soběslav přes řeku Lužnici. Práce je složena z technické zprávy, statického výpočtu a výkresové části. Technická zpráva obsahuje shrnutí a opodstatnění projektu. ...
  • Lávka v Plzni 

   Author: Tomáš Pintíř; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Ryjáček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Předmětem bakalářské práce je návrh a posouzení dřevěné lávky přes řeku Mži v obci Radčice. Cílem práce je návrh nové lávky. Navržená lávka slouží pro cyklisty a pěší. Návrh je dále podmíněn jejím začleněním do krajiny. ...
  • Mateřská škola 

   Author: Adam Koudelka; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Předmětem této bakalářské práce je projekt mateřské školy vystavěné ve stylu dřevostavby. Jako konstrukční systém byl použit lehký skelet v kombinaci s rámovou konstrukcí. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny z dřevěných ...
  • Mobilní zastřešení pódia 

   Author: Hanousek Leoš; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Bakalářská práce byla zpracována na katedře ocelových a dřevěných konstrukcí. Zabývá se statickým návrhem mobilního hliníkového zastřešení pódia. Z hlediska dispozičního uspořádání je objekt navržen jako střešní konstrukce ...
  • Most přes sportovní kanál v Račicích 

   Author: Kucián Martin; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh, stanovení koncepce a posouzení silničního mostu přes sportovní kanál v Račicích. Most je navržen jako spřažený ocelobetonový trámový. Hlavní nosnou konstrukci tvoří dva plnostěnné ...
  • Multifunkční hala v Příbrami 

   Author: Labík Jan; Supervisor: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh lávky pro chodce v Příbrami 

   Author: Ptáček Tomáš; Supervisor: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh lávky v Praze 

   Author: Ďuriš Jakub; Supervisor: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh mateřské školky v Praze Dejvicích 

   Author: Hejhal Jan; Supervisor: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh ocelového přístřešku 

   Author: Vaňourek Marek; Supervisor: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh požárního schodiště nákupního centra 

   Author: Janeček Petr; Supervisor: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Nosníky KMT PERI 

   Author: Štefanovičová Natálie; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Werunský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Cílem této práce je posudek ocelové podpěrné konstrukce, která je používaná v praxi především pro zvedání mostních konstrukcí. Obsahem je ruční výpočet částí konstrukce pro mezní stavy únosnosti, který je proveden podle ...
  • Ocelová konstrukce umělé surfařské dráhy 

   Author: Stránský Martin; Supervisor: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Ocelová lávka v Plzni 

   Author: O'Neill Ondřej; Supervisor: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Ocelová rozhledna v Žatci 

   Author: Píchal Radek; Supervisor: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)