Now showing items 1-6 of 6

  • Dvoulodní tenisová hala 

   Author: Eva Netíková; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Židlický Břetislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce dvoulodní tenisové haly. Předmětem řešení je hlavní rámová vazba, štítová stěna, ztužující prvky a vybrané detaily tenisové haly. Návrh konstrukce je proveden dle ...
  • Sportovní hala Kotlářka 

   Author: Jakub Fribert; Supervisor: Eliášová Martina; Opponent: Židlický Břetislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Tématem bakalářské práce je statické a konstrukční řešení ocelové sportovní haly v Praze. V první fázi bylo předběžně spočteno vícero konstrukčních variant, z nichž byla vybrána právě jedna. Pro vybraný obloukový vazník ...
  • Tenisová hala 

   Author: Ježová Kateřina; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Židlický Břetislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce sportovní haly, konkrétně části s tenisovým kurtem. Předmětem řešení je hlavní rámová vazba, štítová stěna a ztužující prvky tenisové haly. Návrh konstrukce je ...
  • Tenisová hala 

   Author: David Štefanovič; Supervisor: Židlický Břetislav; Opponent: Mareš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Předmětem bakalářské práce je návrh konstrukcí tenisové haly a přilehlého sociálního zázemí. Jedná se o jednolodní halu o rozponu 27,3 metrů a délce 49,5 metrů. Výška haly v největším bodě je 10,0 metrů. Rozpon sociálního ...
  • Zastřešení železničního nástupiště 

   Author: Zaruba Albert; Supervisor: Macháček Josef; Opponent: Židlický Břetislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout a posoudit ocelovou konstrukci zastřešení nástupiště železničního nádraží. Půdorysná plocha zastřešení je 9 x 42 m, světlá výška 3 m, lokalita stavby Liberec. V rámci dané práce byl ...
  • Zimní stadion 

   Author: Židlický Břetislav; Supervisor: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)