Now showing items 1-2 of 1

    administrative building,heavy timber frame,timber-concrete composite floor slab,joints,foundation slab,glue laminated timber,reinforced concrete,ultimate limit state,serviceability limit state,fire safety concept (1)
    administrativní budova,těžký dřevěný skelet,spřažená dřevobetonová stropní deska,spoje,základová deska,lepené lamelové dřevo,železobeton,mezní stav únosnosti,mezní stav použitelnost,koncept požárně bezpečnostního řešení (1)