Now showing items 1-2 of 1

    precast composite concrete-steel beam (1)
    prefabrikovaný spřažený ocelobetonový nosník (1)