Now showing items 1-2 of 1

    frame structure,polyfunctional object,chosen,reinforced concrete structure,load-bearing element (1)
    polyfunkční objekt,nosný prvek,vybraný,železobetonová konstrukce,rámová konstrukce (1)