Now showing items 1-10 of 39

  Additives for concrete, Fresh concrete, Workability, Compressive strength, Concrete testing (1)
  beton,ocel,železobeton,zatížení,zatěžovací stavy,ohybové momenty,mezní stav použitelnosti,mezní stav únosnosti,průhyb desky,dotvarování betonu,šířka trhlin,smršťování betonu,vodonepropustná konstukce,drátkobeton,ocelový přístřešek (1)
  Beton,železobeton,stropní deska,deska lokálně podepřená,sloup,3D model,2D model,MSÚ,MSP (1)
  bytový dům,deska,návrh,mezní stav únosnosti,mezní stav použitelnosti,průhyb,dotvarování,modul pružnosti,ideální průřez (1)
  Ceiling slab,Eccentricity,Column,Pile,Spread footing (1)
  Concrete,reinforced concrete,slab,local supported slab,column,3D model,2D model,strength limit states,serviceability states (1)
  concrete,steel,reinforced concrete,load,load cases,bending moments,total bending moments,serviceability limit states,ultimate limit states,deflection of slab,creep of concrete,crack width,shrinkage of concrete,waterproof constructoin,fiber concrete,steel shelter (1)
  frame structure,polyfunctional object,chosen,reinforced concrete structure,load-bearing element (1)
  Kolektor,Sdružená trasa vedení technického vybavení,Betonové konstrukce,Drátkobeton (1)
  obytná budova, stěnový nosník, nosný systém, stěny, stropní deska, suterénní stěna, základové konstrukce, ohybové momenty, mezní stavy, průhyby, vnitřní síly, zatížení, schodiště, 3D model, návrh výztuže, ztužující jádro, výtahová šachta, předběžný návrh, dotvarování, model náhradní příhradoviny, trhliny (1)