Now showing items 1-2 of 1

    Kolektor,Sdružená trasa vedení technického vybavení,Betonové konstrukce,Drátkobeton (1)
    Utility tunnel,Associated route of utility lines,Concrete structures,Fibre reinforced concrete (1)