Now showing items 1-6 of 6

  • Analýza vlivu předchozího poškození betonu na požární odolnost železobetonových konstrukcí 

   Author: Daniela Benáková; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Kloida Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-02)
   Předmětem této práce je kombinace účinku mrazu a požáru na betonové konstrukce. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsána jednotlivá zatížení samostatně, experimenty pro analýzu ...
  • Bytový dům Praha 8 

   Author: Sabina Adámková; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Sochůrek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Obsahem diplomové práce je předběžný návrh nosných prvků bytového domu, vytvoření modelu celého objektu domu pomocí programu SCIA Engineer a výpočet vnitřních sil v objektu právě pomocí tohoto programu. Pro všechna patra ...
  • Návrh dálničního mostu přes Sázavu 

   Author: Miloš Kopecký; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Hanuš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
   Cílem této diplomové práce je návrh a posouzení dálničního mostu přes řeku Sázavu, který je součástí úseku dálnice D3 Jílové-Hostěradice. Jedná se o alternativní návrh varianty ke stávajícímu návrhu obloukového mostu. Návrh ...
  • Návrh železobetonové nosné konstrukce tribuny fotbalového stadionu 

   Author: Marek Schwarz; Supervisor: Frantová Michaela; Opponent: Mašek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou návrhu konstrukcí tribun fotbalových stadionů. Hlavním tématem je návrh železobetonového prefabrikovaného lavicového nosníku, který je pro konstrukce tribun typický, a vhodný ...
  • Shell house 

   Author: David Tomášek; Supervisor: Frantová Michaela; Opponent: Černý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
   Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení konstrukce netradičního tvaru v seizmicky aktivní oblasti s využitím platných českých norem, návrh výztuže vybraných konstrukčních prvků a koncepční návrh způsobu výstavby. ...
  • Vibroizolace stavebního objektu 

   Author: Michal Tauchman; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Sochůrek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a porovnáním vibroizolace vybraného objektu. Obsahem úvodních částí práce je problematika seismicity, vibroizolační technologie a souhrn poznatků z literatury. Jsou zde podrobně popsány ...