Now showing items 1-3 of 3

  • Konstrukční návrh bílé vany bytového domu, Brno 

   Author: Temirlan Mamataziz uulu; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Šmejkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-02)
   Obsahem touto diplomové práce je návrh základové desky a železobetonových stěn podzemního podlaží osmi podlažního bytového domu s ohledem na mezní stav šířky trhlin. Bylo řešeno založení objektu. Byly řešeny jednotlivé ...
  • Návrh bytového domu v Bratislavě 

   Author: Michal Kůřil; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Šatava Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
   Předmětem této práce je podrobné zpracování statického návrhu vybraných prvků v bytovém domě. Postupně je vypracován návrh základové desky a suterénních stěn z vodonepropustného betonu, návrh sloupů v podzemním podlaží, ...
  • Návrh nosné konstrukce domu s pečovatelskou službou 

   Author: Miroslav Sebera; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Toman Kryštof
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Cílem práce je návrh nosné konstrukce domu s pečovatelskou službou. Postupně byl vypracován předběžný návrh nosných prvků objektu, koncepční řešení, vytvořen trojrozměrný model objektu a dvourozměrné modely stropních desek ...