Now showing items 1-2 of 2

  • Bytový dům Praha 8 

   Author: Sabina Adámková; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Sochůrek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Obsahem diplomové práce je předběžný návrh nosných prvků bytového domu, vytvoření modelu celého objektu domu pomocí programu SCIA Engineer a výpočet vnitřních sil v objektu právě pomocí tohoto programu. Pro všechna patra ...
  • Porovnání MSÚ u předpjatých konstrukcí se soudržnou a nesoudržnou výztuží 

   Author: Martin Wohlgemuth; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Matoušek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
   Tato diplomová práce se zabývá působením soudržné a nesoudržné předpínací výztuže v mezních stavech únosnosti. Jelikož je pro správné pochopení chování konstrukce v mezním stavu únosnosti porozumět i základním principům a ...