Now showing items 1-1 of 1

  • Předsazené konstrukce pozemních staveb s velkým vyložením 

   Author: Kateřina Lamberková; Supervisor: Tipka Martin; Opponent: Ráček Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
   Diplomová práce se zabývá tématikou předsazených železobetonových konstrukcí a jejich statickým působením. V první části práce jsou popsány základní typy předsazených konstrukcí, jejich konstrukční řešení a statické působení ...