Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh nosné konstrukce domova pro seniory v Horoměřicích 

   Author: Vít Verner; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Šmejkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
   Diplomová práce se zabývá návrhem nosných konstrukcí objektu domova pro seniory v Horoměřicích. Autor provedl drobné úpravy původního architektonického návrhu, zvolil vhodný konstrukční systém budovy, stanovil působící ...