Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh nosné konstrukce domu s pečovatelskou službou 

   Author: Miroslav Sebera; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Toman Kryštof
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Cílem práce je návrh nosné konstrukce domu s pečovatelskou službou. Postupně byl vypracován předběžný návrh nosných prvků objektu, koncepční řešení, vytvořen trojrozměrný model objektu a dvourozměrné modely stropních desek ...