Now showing items 1-1 of 1

  • Konstrukční řešení administrativní budovy 

   Author: Dominika Šrámková; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Houra Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Práce se zabývá návrhem nosné konstrukce administrativní budovy, kterou tvoří betonový skelet. Na základě předběžného statického výpočtu byl vytvořen 3D model v programu SCIA Engineer. Následně jsou vybrány pro posouzení ...