Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh silničního nadjezdu na MÚK Dubeč na SOKP 511 

   Author: Zuzana Vávrová; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Mukařovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-10)
   Tato diplomová práce se zabývá statickým návrhem a posouzením konstrukce silničního nadjezdu. V rámci této práce byly prověřeny 2 varianty konstrukčního řešení. Most je součástí mimoúrovňové křižovatky (MÚK Dubeč) na ...