Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace betonové konstrukce pomocí genetického algoritmu 

   Author: Zažirej Stanislav; Supervisor: Petřík Martin; Opponent: Novák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato diplomová práce se zabývá optimalizací betonové konstrukce pomocí genetického algoritmu. Cílem je implementace algoritmu v jazyce Python a jeho následná aplikace při optimalizaci konkrétních konstrukcí. V první část ...