Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza vlivu náhlé změny průřezu na napjatost krouceného železobetonového prvku 

   Author: Jan Kubát; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Červenka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-01)
   Železobetonové konstrukční prvky jsou nejčastěji namáhány ohybem a smykem, případně normálovou silou. Proto byla historicky věnována těmto typům namáhání největší pozornost a bylo dosaženo vysoké míry poznání chování takto ...