Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh nosné konstrukce extradosed mostu 

   Author: Iványiová Lucia; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Vašátko Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Předmětem diplomové práce je studie extradosed mostů, návrh a následně předběžné posouzení extradosed mostu. Práce je proto rozdělena na dvě části. V první části jsou stručně shrnuta specifika a vlastnosti extradosed ...