Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh alternativního řešení nosného systému budovy s užitím předpjatého betonu a systémových táhel 

   Author: Hrubý Daniel; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Hendrich Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Diplomová práce se zabývá alternativním návrhem nosné konstrukce části polyfunkční budovy Quadrio. Řešená část je specifická svým tvarovým řešením, kdy šest nadzemních podlaží objektu je vykonzolováno téměr o 9,0 m přes ...