Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukce předpjaté budovy Národní technické knihovny v Praze 

   Author: Salcedo Salinas Fiorella Silvana; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Havlíček Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   V rámci práce byl zadán půdorys typického patra Národní technické knihovny
  • Návrh betonového obloukového mostu s uvážením technologie výstavby 

   Author: Strobl David; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Havlíček Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce obsahuje rešerši na téma obloukových mostů s příklady jejich realizací, včetně postupu výstavby. Dále se zabývá konkrétním návrhem betonového obloukového mostu. Nejprve se hledá nejvhodnější konstrukční ...