Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh nosné konstukce administrativní budovy TESCAN, Brno 

   Author: Hartman René; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Šmejkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
   Tato diplomová práce se zabývá administrativně výrobním objektem firmy TESCAN Brno s.r.o. v Brně. Náplní této práce byl předběžný návrh vodorovných a svislých nosných konstrukcí a dále podrobný návrh vybrané stropní desky ...