Now showing items 1-20 of 44

  • Administrativní budova Stafin v Plzni 

   Author: Nový Lukáš; Supervisor: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Analýza vlivu vybraných přísad na vlastnosti čerstvého betonu 

   Author: Kryštov Martin; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Bouška Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tématem této diplomové práce je stručný přehled druhů přísad do betonu a analýza vlivu vybraných přísad na vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu. Cílem práce je vyhodnotit jednotlivé vlivy přísad, jako je doba zpracovatelnosti ...
  • Analýza vybraných nosných prvků bytového objektu 

   Author: Lukovnikov Gleb; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Nejedlý Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tématem této práce je statická část návrhu polyfunkčního bytového domu Ostravská brána. Cílem práce je předběžný návrh nosných prvků objektu, podrobný návrh stropní desky v okolí vykonzolované části objektu jednoho podlaží, ...
  • Analýza vybraných nosných prvků objektu školy 

   Author: Müller Petr; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Sochůrek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Cílem této práce je předběžný statický návrh nosných konstrukcí objektu školy. Návrh se týká všech železobetonových prvků, dále ocelové konstrukce světlíku a základových konstrukcí. Výsledkem tohoto návrhu jsou schémata ...
  • Business center Bratislava I plus, Verzia Mezzo 

   Author: Pánková Martina; Supervisor: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Bytový dům Dolní Břežany 

   Author: Černý Tomáš; Supervisor: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Bytový dům v Kamenci, okr. Frýdek Místek 

   Author: Malík Ondřej; Supervisor: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Bytový dům v Plzni, Sladkovského 

   Author: Hejzlar Jan; Supervisor: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Hotel Corvin, Sokolov 

   Author: Kodl Jan; Supervisor: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Kongresové centrum Harmony, Špindlerův Mlýn 

   Author: Kubalík Michal; Supervisor: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Konstrukční návrh bílé vany bytového domu, Brno 

   Author: Temirlan Mamataziz uulu; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Šmejkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-02)
   Obsahem touto diplomové práce je návrh základové desky a železobetonových stěn podzemního podlaží osmi podlažního bytového domu s ohledem na mezní stav šířky trhlin. Bylo řešeno založení objektu. Byly řešeny jednotlivé ...
  • Konstrukční návrh bílé vany bytového domu, Dobruška 

   Author: Tereza Kučerová; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Šmejkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-02)
   Diplomová práce se zabývá návrhem bílé vany bytového domu. Předběžně je navržena nadzemní část objektu a podrobněji část podzemní, konstrukce bílé vany. Návrh stěn a základové desky bílé vany je proveden s ohledem na šířku ...
  • Konstrukční návrh skořepiny rodinného domu 

   Author: Beštová Bára; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Šrůma Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-02)
   Diplomová práce se zabývá návrhem skořepiny rodinného domu. Skořepina je řešena ve třech materiálových variantách: železobetonová, drátkobetonová a jejich kombinace. Železobetonová varianta je zpracována podrobně včetně ...
  • Konstrukční řešení objektu Vinařství Olbramovice 

   Author: Dominika Majerová; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Šmejkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
   Diplomová práce je zaměřena na konstrukční řešení objektu Vinařství Olbramovice. V rámci návrhu je zpracován předběžný návrh všech nosných konstrukcí objektu. Na jeho základě je dále vytvořen 3D výpočetní model konstrukce ...
  • Kulturní centrum Praha - Stodůlky 

   Author: Komosný Martin; Supervisor: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Kulturní centrum Stodůlky 

   Author: Veselý Ivo; Supervisor: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Kulturní centrum Stodůlky 

   Author: Sedláček Břetislav; Supervisor: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kulturní dům v Chomutově 

   Author: Šalé Zbyněk; Supervisor: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Návrh montované konstrukce provozně administrativního objektu 

   Author: Milan Trejbal; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Šmejkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Obsahem této diplomové práce je zejména statický výpočet prefabrikovaných železobetonových prvků výrobně-administrativní haly. Statický výpočet je doplněn o část, která je zaměřena na stavební řešení haly. Součástí je také ...
  • Návrh nosné konstrukce domova pro seniory v Horoměřicích 

   Author: Vít Verner; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Šmejkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
   Diplomová práce se zabývá návrhem nosných konstrukcí objektu domova pro seniory v Horoměřicích. Autor provedl drobné úpravy původního architektonického návrhu, zvolil vhodný konstrukční systém budovy, stanovil působící ...