Now showing items 1-8 of 8

  • Návrh a stanovení zatížitelnosti integrovaného UHPFRC mostu přes dálnici D1 

   Author: Lášek Martin; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Hanuš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Diplomová práce se zabývá návrhem nového mostu z předpjatého betonu. Most převádí lesní cestu přes dálnici D1. Most je navržen jako integrovaná konstrukce o dvou polích s rozpětím 2 x 24 m. Nosnou konstrukci v příčném řezu ...
  • Návrh dálničního mostu přes Sázavu 

   Author: Miloš Kopecký; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Hanuš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
   Cílem této diplomové práce je návrh a posouzení dálničního mostu přes řeku Sázavu, který je součástí úseku dálnice D3 Jílové-Hostěradice. Jedná se o alternativní návrh varianty ke stávajícímu návrhu obloukového mostu. Návrh ...
  • Návrh dálničního mostu přes údolí Vltavy u Suchdola 

   Author: Vobecký Jan; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Hanuš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Cílem této práce byl návrh několika variant pro přemostění údolí Vltavy u Suchdola. V rámci práce byly shrnuty dosavadní návrhy mostů v této lokalitě. Z vypracovaných návrhů byla vybrána varianta obloukového mostu s horní ...
  • Návrh integrovaného segmentového UHPFRC mostu přes dálnici D1 

   Author: Kühnel Jakub; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Hanuš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Cílem této diplomové práce je návrh a posouzení silničního integrovaného segmentového mostu z UHPFRC. Most převádí obslužnou komunikaci, která je vedena jako lesní cesta. Slouží jako nadjezd nad dálnicí D1km 107,281 041 a ...
  • Návrh obloukového mostu s vysouvanou mostovkou přes Vltavu u Suchdola 

   Author: Vlastimil Prokop; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Hanuš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Diplomová práce se zabývá návrhem přemostění údolí Vltavy u Suchdola na silničním okruhu kolem Prahy. Práce obsahuje několik variant návrhu a podrobnější řešení vybrané varianty obloukového mostu s podélně vysouvanou ...
  • Návrh zavěšeného mostu přes Vltavu u Suchdola 

   Author: Doležal Jakub; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Hanuš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Tato práce se zabývá návrhem mostu na silničním okruhu kolem Prahy, který propojí městské části Suchdol a Čimice přes údolí řeky Vltavy a přilehlé komunikace. Jedná se o zavěšený most o třech polích. Hlavní nosná konstrukce ...
  • Praha - palác nad řekou 

   Author: Petr Miklas; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Hanuš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-10)
   Diplomová práce se zabývá návrhem obytné mostní konstrukce přes Vltavu v Praze mezi Karlínem a Holešovicemi, ve které se nacházejí i kanceláře, galerie a garáže. Po zvážení možnosti předpětí byla zvolena varianta z UHPFRC ...
  • Trojská lávka 

   Author: Klimeš Ondřej; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Hanuš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-24)
   Práce se zabývá návrhem Trojské lávky v Praze přes řeku Vltavu. První část je variantní řešení, kde je navrženo pět variant, z nichž je vybrána nejvhodnější a ta je dále rozvedena a posouzena v dalších částech práce. Další ...