Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh nosné konstrukce lávky pro pěší z vysokohodnotného betonu 

   Author: Bohůn Stanislav; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Batal Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce se zabývá návrhem nosné konstrukce lávky pro pěší z vysokohodnotného betonu. Zaměřuje se zejména na rozhodující části nosné konstrukce, její kritické detaily a optimalizaci využití materiálu, jenž je ...