Now showing items 1-1 of 1

  • Využití betonu pro městský mobiliář 

   Author: Anna Riedlová; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Coufal Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-02)
   Diplomová práce se zabývá návrhem městského mobiliáře z ultravysokohodnotného betonu. První část diplomové práce obsahuje rešerši o vysokohodnotném betonu – jeho vlastnostech, složení a metodách návrhu směsi, kroky pro ...