Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh mostu prřes Vltavu na silnici I/18 u Vestce u Hříměždic 

   Author: Aneta Junková; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Matoušek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-10)
   V diplomové práci se zabývám návrhem a posouzením silničního mostu přes řeku Vltavu. Jedná se o most na silnici I/18, poblíž Vestce u Hřiměždic. Návrh zahrnuje několik variant konstrukčního řešení, jejich zhodnocení a ...