• Problematika návrhu základové desky jako bílé vany 

      Autor: Zikmundová Markéta; Vedoucí práce: Vráblík Lukáš; Oponent práce: Heřman Jakub
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
      Tato práce je tvořena dvěma hlavními částmi, rešeršní a návrhovou. V první části je přiblížena problematika bílých van, jejich návrhu, provádění a sanací. Česká norma ani směrnice tuto problematiku neřeší, proto jsou v ...